Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013

exteries
7823 2c28
Reposted fromnonono nonono viawishyouwerehere wishyouwerehere
exteries
Jeśli dam Ci swe serce, bądź delikatna.
— Travie McCoy
exteries
1133 ed14
Reposted fromproof proof viawishyouwerehere wishyouwerehere
exteries
exteries

Przez cholerne nieporozumienie tak wiele można zniszczyć.

— mowdomniedalej

February 18 2013

exteries
1448 fb4e 500
Reposted fromrevalie revalie viaeredvareth eredvareth
exteries
4339 650b
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viaeredvareth eredvareth

February 17 2013

2203 e954
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamooncat mooncat
2203 e954
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamooncat mooncat
exteries
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz ma rację
Reposted frometerycznie eterycznie viaeredvareth eredvareth
exteries
4689 47b5
Reposted frombasiaa basiaa viaeredvareth eredvareth
exteries
0149 1732
Reposted fromojkomena ojkomena viawishyouwerehere wishyouwerehere
exteries
7172 3b8f
Reposted fromosaki osaki viacaataleya caataleya
exteries
7192 1663
Reposted fromarwen arwen viafullmoon fullmoon
exteries
- A zatem podsumujmy: jest pan nijaki, bezwolny, pusty i zgnębiony.
- Otóż to!
- Nikogo pan nie interesuje i pana też nikt nie interesuje!
- Dokładnie.
- Każdy może pana zastąpić?
- Byle kto.
- Czyli to w pewnym sensie nicość?
- Tak! - zakrzyknąłem z entuzjazmem. - Jestem zupełnym zerem.
— najłatwiej czuć sie nikim
2384 7f91 500
Reposted fromzi zi viawishyouwerehere wishyouwerehere
exteries
Wielu ludzi samotnych idzie do internisty z przeziębieniem, a powinno iść do psychiatry, ponieważ są przemarznięci od środka i nie można ich ogrzać ani pod kołdrą, ani alkoholem.
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman - "ARYTMIA UCZUĆ"
exteries
Moscow Metro
Reposted fromRussia Russia viawishyouwerehere wishyouwerehere
exteries
Zupa to tylko cytaty. Publikuję to co mi się podoba. Ale spróbuj, będąc zakochana, publikować coś o nieszczęśliwej miłości, albo śmieszne obrazki kiedy masz ochotę płakać. Nie da się. Zupa odzwierciedla nasz humor. I nic na to nie poradzimy.
exteries

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl